VABALOG

"Sünteetiline" kui neljas sektor põllumajanduse, tootmise ja teeninduse kõrvale?

Sünteetiliste maailmade majandusest on Vabalogis varem juba korra juttu olnud, kuid uuesti annab selleks põhjust Edward Castronova värske raamatu Synthetic Worlds: The Business and Culture of Online Games arvustus Financial Times’is. Mõned paremad palad:

When will synthetic worlds become economies worth reckoning with? They are already real, and are the fastest-growing economies in the world. But they are small: all the synthetic economies put together, with about 10 million players, are about the size of Bosnia and Herzegovina. It’s possible to compute an hourly wage in a synthetic world, how much one could make seeking gold in a synthetic world and selling it for cash on eBay. The answer is small but not minuscule: enough to attract the Chinese and perhaps some teenagers, but less than you can earn working at Starbucks. “Anshe Chung” may make $150,000 a year but such a salary would hardly be news if earned in the corporeal world.
. . .
Today’s synthetic economies are dull, even if the games are not. A popular game of the moment, World of Warcraft, has an economy largely based on killing monsters, taking their gold, and spending the money to acquire better weapons and armour. There is no technological progress, little gain from specialisation, and no opportunity to invest in capital stock (castles, for example, are created by game designers, not enterprising players). Second Life, which allows people to build almost anything, is more fertile territory, but remains small relative to the simpler games. For me, the interesting moment will come when – if? – a world with the popular appeal of Warcraft or Star Wars Galaxies allows entrepreneurial players to invest and invent.

Ja siinkohal ei pääse ma mööda ühest mõttest, mis juba pikemat aega on kummitanud: kas agraar-, tootmis- ja teenindussektorite kõrvale on “varsti” lisandumas neljas – “sünteetiline” sektor?

Ainuüksi neljanda sektori lisamine sellesse nimekirja on elevust tekitav, sest järkjärguline progress vahetust kasvatamisest (põllumajandus) toormaterjalide töötlemise (tootmine) ja sealt inimpotentsiaali rakendamiseni reaalses maailmas (teenindus) on üpris loogilise arenguna jälgitav neljanda – sünteetilise – sektorini välja, kus tegevus pöörleb inimpotentsiaali (peamiselt loovuse näol) rakendamise ümber virtuaalses maailmas.

Kuigi Tim Harfordi arvustusest ja eelnevalt toodud tsitaatidest võib lugeda, et ruumi loovusele on sünteetilistes maailmades hetkel veel üpris vähe, ei pea eriti kaugele minevikku vaatama, et mõista, kui kiirest sünteetilised maailmad arenevad ning kui palju nendes tegutsejad on vabadust enda loovuse rakendamiseks juurde saanud.

Küsimusi, mida sünteetilise sektori tähtsustamine esile tõstaks ja millele juba praegu võiks vägagi huvitavaid vastuseid anda on tohutult:

– kas sünteetilises maailmas töötamine suurendab ka sünteetilises maailmas veedetava vaba aja osakaalu?
– millised oskused on vajalikud selleks, et sünteetilises maailmas edukas olla?
– kas loovus ja selle väljendamiseks vajalike “tööriistade” valdamine hakkavad mõjutama ka reaalses maailmas antavat haridust ja hariduse rõhuasetusi?
– kuidas näeb välja kaubandus maailmas, kus transiit ühest maailmast teise on momentaalne, igasuguse aja kuluta?
– kui suure osa tervest maailma majandusest saab sünteetiline sektor moodustada ehk kas tootmise automatiseerimine ja produktiivsuse kasv jätkuvad?
– kui suure hulga (ja milliseid?) teenindussektori töödest saab üle viia sünteetilisse sektorisse?
– kuidas väljenduvad võim ja traditsioonilisemad piirangud kaubandustegevusele sünteetilises sektoris, kas mingi kontroll on üldse võimalik?
– kuidas areneb inimeste suhtumine ettevõtlusesse ja riskidesse sünteetilises maailmas?
– millist mõju avaldab innovatsioon sünteetilises sektoris/maailmas reaalsele maailmale?

Huvitavad küsimused kõik ja nendele vastuse teadmine võib kunagi osutuda vägagi tulusaks, kuid taas, millal ja millises ulatuses jääb esialgu veel väga hämaraks. Ega ei ole välistatud, et selles suunas arengut üldse ei toimu, kuid ma kahtlen selles.


Categorised as: ...


One Comment

  1. paul ütleb:

    Teema on huvitav ja küsimusi rohkem, kui vastuseid. Ühe küsimuse tahaks veel lisada -kuidas ja millal hakkab selles sünteetilises maailmas tegutsema tehisintellekt?

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga