VABALOG

Archive for veebruar, 2012

Huvitavaid artikleid viimase külmema nädal lõpuks

To big not to fail – Economist’is ilmus hiljuti pikem artikkel USA pangandussüsteemi reguleerimisest läbi Dodd-Frank’i seaduse – 848 leheküljelise hüdra, mis on rohkem raamistik täiendavate regulatsioonide ja ettekirjutuste loomiseks kui selge reeglite kogumik. Mõned üksikud paragrahvid võimaldavad luua aruandevorme ja küsitlusi, mis ulatuvad täiendavalt sadadesse lehekülgedesse samas kui nende täitmiseks vajaliku informatsiooni kogumine läheks […]

Märkmeid seoses ACTA meeleavaldusega Tallinnas

Andres jagas enda muljeid ACTA Tartu meeleavalduse korralduslikust poolest olles natuke kriitiline, kuid seda heatahtlikult ja konstruktiivselt. Lähtudes soovist näha sarnaseid meeleavaldusi veelgi paremini korraldatuna, siis mõned märkmed ka seoses Tallinna meeleavaldusega. Iga sõnavõtja tutvustamine oli kahtlemata abiks ja nende suutlikkus mikrofoni ära kasutada oli üpris hea, kuid mõned esinejad kas ei teadnud või ei […]

Huvitavaid artikleid protestinädalavahetus alguseks

Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA terviktekst leiab natuke liiga vähe viitamist. Vahel väärib algdokument rohkem tähelepanu kui erinevad tõlgendused. Eelduseks on loomulikult see, et lugeja on teadlik, kuidas ebamäärasust on kalduvus pigem kitsendavalt kui laiendavalt tõlgendada kui lepinguid asutakse kohaliku seadusandlusega kooskõlastama – eriti Eestis, kus üritatakse olla isegi paavstist püham. *   *   […]

EKA uue hoone saaga seotusest salapärasega autotunneliga

EKA uue hoone ehitamisega seonduva kohta tuleb iga päev uusi ja huvitavaid uudiseid. Kuna kaasus on minu arvates oluline just selle tõttu, kuidas avalik-õiguslikud institutsioonid suhtuvad eraomandisse ja kuidas arvestavad üksikisikute huvidega, siis on olulisemaid arenguid ja üksikasju plaanis ka edaspidi kajastada. Esmaspäeval läks Justiits- ja Rahandusministeeriumisse kooskõlastamisele sundvalduse seadmise korralduse eelnõu, mis on kahetsusväärselt […]

Veenvaid stsenaariume euroliidu lagunemise tagajärgedest

The claim that the downfall of the euro and the EU would produce chaos and war may be interpreted to be just a strategy necessary to get support for helping the highly indebted nations such as Greece, Portugal, Spain, or Italy with ever more financial support. However, conversations I have had with persons from various […]

Tööstuspoliitika ja tootmise eelistamine kui kiirtee korporativismi

Osade inimeste seas on paljuski ekslikel põhjustel juurdumas veendumus, et Eesti peaks rakendama mingit sorti tööstuspoliitikat, kus rohkem rõhku asetatakse tootmisele, seda subsideeritakse ja toetatakse avalikest vahenditest ning suunatakse ja juhitakse lähtuvalt kellegi soovitustest, millega mingit vastust ei kaasne. Kõik selle nimel, et muuta tootmist majandusstruktuuris olulisemaks. Kuid millised on üldse tootmise toetamise ja eelistamise […]

Priidu Pärna uitmõtted era- ja avaliku huvi kaalumisest

Priidu Pärna arvab Päevalehes sundvõõrandamisest EKA uue hoonega seoses, kuid mulle tundub, et natuke liiga kitsalt – üht-teist olulist jätab mainimata ja nii mõndagi esitab kahetsusväärselt kallutatult tegelikke põhjuseid või olulisi üksikasju arvestamata. Igal inimesel on õigus enda arvamusele, kuid vahel vajab see arvamus kõrvale natuke teistsugust ja ehk mõnevõrra erapooletumat perspektiiv. Ikka ja jälle […]

EKA juhtkonna kentsakast sundvõõranduse ähvardusest

Eesti Kunstiakadeemia soov iga hinna eest enda tahet uue hoone ehitamisel läbi suruda on võtmas meeleheitlike ja järjest ülbemaid pöördeid. Päevalehes ilmunud artiklist selgub, et EKA eestvedamisel on algatatud sundvõõrandamise protsess: Täna saadab haridus- ja teadusministeerium teiste ministeeriumide kooskõlastusringile eelnõu, mis käsitleb sundvalduse seadmist Eesti kunstiakadeemia (EKA) uue hoone naabermajale. Kinnistu omanik on kolm aastat […]

“Topelt iirlane” ja “hollandi võileib” ei ole kokteilid

Eelmise, ettevõtte tulumaksu teemalise, postituse jätkuks värske uudis TechCrunch’ilt seoses Twitter’i peatselt avatava Iirimaa kontoriga: Twitter is setting up its European HQ in Dublin (in fact this is its third international office outside the Valley). The reasons are simple: money. It appears Twitter will in fact be reducing its tax payments by more than 60% […]