VABALOG

Posts Tagged ‘…’

Miinimumpalga tõstmisest – negatiivsete tagajärgedega nii USA’s kui Eestis

Miinimumpalgast on varem Vabalogis juttu olnud, kuid seos peatselt USA esindajate koja ette tuleva ettepanekuga on teema leidnud taas laiemat kõlapinda. Üks lühike, kuid selle eest selgemaid ja paremini jälgitavaid arutelusid viimase kümnendi uurimustest selles valdkonnas on kirjutatud Will Wilkinsoni poolt, kes suunab tähelepanu sellele, kui tähtis on mõista miinimumpalga tagajärgi: Meanwhile, studies continue to […]