VABALOG

Posts Tagged ‘austria koolkond’

Edmund Phelps kapitalismi moraalsest mõõtest

The contribution of the Austrian economist Friedrich von Hayek was to take adventurous, risk-taking entrepreneurs and situate them in the context of a modern kind of economy, where information and expertise begin with the people on the spot and flow upward. No state agency, he argued, could possibly gather the information and knowledge required to […]

Globaalse likviidsuskriisi viirastuslik fantoom

Ma ei ole makroökonoomik ja teemad, milles ma tunnen ennast piisavalt mugavalt, et arvamust avaldada pöörlevad innovatsiooni ja ettevõtlus ümber ehk paljuski mikrotasandil. Sellegi poolest on kapitaliturgudel oluline roll mängida ettevõtluse juures, kus suuremad projektid pole ilma välisfinantseeringuta sageli üldse mõeldavadki ja sellepärast jälgin ma vaikselt kapitaliturgudel toimuvat ja võimaliku likviidsuskriisi sündi. Minu sümpaatia langeb […]