VABALOG

Posts Tagged ‘e-riik’

Arengufondi investeering Smartposti VÕS § 213 lg 4 varjus

Kui ma nädala alguse e-kaubanduse postitusi kirjutasin, siis oli selge, et problemaatiline punkt Võlaõigusseaduses seab tõsise küsimärgi alla ka Arengufondi esimese investeeringu Smartposti. Kui natuke täpsemalt väljenduda, siis Smartposti iseteenindusliku postkontori kasutamise võimaluse kaubandus keskustes ei lähe kohe kuidagi kokku Tarbijakaitseameti tõlgendusega seadusest, mille kohaselt peab veebipoest ostetud kaup jõudma füüsiliselt ostjani enne kui tal […]

Seadusandlusest e-riigis ja Tarbijakaitseameti likvideerimisest

E-riigist on Vabalogis varem juba korduvalt juttu olnud, kuid seda eelkõige avaliku sektori erinevate e-teenuste näol. Märksa vähem tähelepanu on pälvinud e-riigi seadusandlik pool, mis ei puuduta niivõrd avaliku- kui erasektorit. E-kaubandus on alles arenev valdkond, millele ei saa tagajärgi läbimõtlemata seada samu nõudmisi, mis traditsioonilistele füüsilise asukohaga poodidele kui füüsilise asukohaga poele ei kaasne […]

Kui e-riik ei tööta, kas siis oled ise loll?

Kes veel mäletab, siis aprilli keskel käis vähemalt Äripäevast läbi uudis, et Tarbijakaitseamet soovib kehtestada e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele tagatisraha kohustuse, mis võib ulatuda poole miljoni kroonini. Ma ei hakka pikemalt peatuma taolise nõude absurdsusele, sest täna ei tundu see enam päevakajaline mõte olevat, küll aga jagaks teiega enda kogemust Tarbijakaitseametiga suhtlemisel. Pärast artikli lugemist heitsin […]

E-riigile uus hoog…vanade hoovõtu meetoditega? (III osa)

III osa – lahendused alt üles ehk ligipääs töötlemata andmetele Ma olen ise väljapakkunud ühe võimaluse, mis seisnes pigem auhindade kasutamises, bürokraatikihtide eemaldamises ja võimalikult laia ning mitmekülgse arendajate grupi kaasamises. Taolise lähenemise olulisemateks eelisteks on: võimalikult suur konkurents, mis ei piirne ainult Eestiga harrastajate kaasamise võimalus, sest puuduvad kvalifitseerumistingimused konkreetne ja juba ette teada […]

E-riigile uus hoog…vanade hoovõtu meetoditega? (II osa)

II osa – tsentraliseerimine ei ole ainus lahendus Samas Postimehes sai sõna ka Riigi infosüsteemide juhataja Margus Püüa, kes kirjutab, et olemas olevate lahenduste edulood ammendavad ennast peatselt, et avaliku sektori poolt osutatavad teenused on juba enda olemuselt harva kasutatavad ja siis tuleb lahendus – loome UUE ametnikkonna, veel ühe bürokraatiakihi olemas olevate vahele: Tarkvaraarendajate […]

E-riigile uus hoog…vanade hoovõtu meetoditega? (I osa)

I osa – hankemehhanismi ja olemas oleva korra olemuslikust puudusest Eilses Postimehes ilmus e-riigist paar artiklit, milles kirjutatu ei tohiks üllatada samas kui ükski neis esitatud mõte pole midagi, mida juba mitu aastat tagasi poleks välja öeldud. Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president kirjutab, et praegune olukord on nadi, et Eestil on põhimõtteliselt kaks valikut ja […]

E-riigile uue elu andmisest läbi auhindade

Eelmise postituse lõpus tõin ära ühe lõigu enda artiklist, kus kirjas Eesti e-riigi asetus erinevates edetabelites. Ma ei usu, et ainult edetabelite järgi tegutsemine pikemas perspektiivis midagi väga juurde annaks, kuid kindlasti saab seal leiduvat informatsiooni ära kasutada mõnede kitsaskohtade parandamiseks. Kohad esikümnetes on iga väikeriigi jaoks arvestatav saavutus, kuid eestlased on taoliste tulemustega harjunud […]

Eesti e-valitsuse/e-riigi reformidest

Ühe rahvusvahelise koostööprojekti raames paluti mul mõni aeg tagasi kirjutada e-valitsust toetavatest reformidest Eestis. Kuigi esialgne soov oli saada 8 lehekülge lihtsalt loetavat teksti, siis lõpptulemus osutus peaaegu poole pikemaks. Ma ei hakanud pikemat varianti kohe iseseisvalt kärpima, sest minu enda huvid ja rõhuasetused ei pruugi kaugeltki kõigile huvi pakkuda, vaid otsustasin ära oodata esimesed […]