VABALOG

Posts Tagged ‘scientific american’

Finantskriisi narratiivi kahetsusväärne kujunemine

Mind hämmastab, et vaatamata USA finantskriisi mitmekülgsele keerulisusele, millest isegi majandusteadlastel on keeruline adekvaatset pilti saada, jagub näpuga näitajaid, teadjaid ja süüdistajaid igale poole. Puudulikule või pealiskaudsele arusaamale ehitatakse teravaid arvamuslugusid, mis teenivad pigem poliitilisi huvisid ja propageerivad mõnda konkreetset maailmvaadet, mis kirjatüki autorile sümpaatne. Nii mõnigi autor teeb kahjuks ettepanekuid, mille tagajärjed mingit kajastamist […]