VABALOG

Archive for august, 2013

Kui lahkub “per capita”, siis langeb ka SKP

Postimees kajastas Marju Lauristini esinemist Metsaülikoolis, kus Marju juhtis tähelepanu, et "ühiskonna edu ja majandusedu ei ole sünonüümid". Ma ei taha pikemalt peatuda sellel, et ühiskonna edu on juba ainuüksi mõistena problemaatiline ega sellel, et erinevatel inimestel on erinevad arusaamad edukast ühiskonnast, mis väga paljudele seostuvad just kõrgema sissetulekuga ehk majanduseduga (sealhulgas ka õpetajatel, arstidel ja paljudel […]

Kuidas majandusteooria dotsent Trasberg ennast ühe arvamuslooga diskrediteeris

Paar nädalat tagasi lugesin Postimehest Viktor Trasbergi arvamuslugu "Mis maksab toit?" ja ei suutnud ära imestada, et Tartu Ülikooli majandusteooria dotsent ilma igasuguse nalja või irooniata avalikult taolisi seisukohti võtab – sisuliselt väidab, et konkurentsi piiramine alandab hindasid või kuidagi "ühiskonna ressursse" efektiivsemalt rakendab. Ilmselt oli natuke palju loota, et Trasbergi kolleegid tema "analüüsi" puuduseid […]

Tallinn ei ole Detroit ehk kõik algab Detroitis toimunu mõistmisest

Hardo Aasmäe on enda arvates kirja pannud pika loo Detroidi õnnetu saatuse tagamaadest, kuid kahjuks jätab ta mainimata olulise ja suudab üpriski ebaolulist võimendades näha sarnast saatust ka Tallinnale ja tervele Eestile.  Mulle jääb mõistmatuks, miks interneti ajastul ilmub artikleid, milles toodud mitmed väited on ekslikud või eksitavad, kuid oleks olnud ennetatavad mõne üksiku otsinguga. […]