VABALOG

Archive for märts, 2010

IV osa: Madalate administratiivkulude hind

Kulude kokkuhoidmiseks ja vähendamiseks näevad uurimuse autorid mitmeid võimalusi, kuid olulisemad neist taanduvad kolmele ettepanekule (1) suurendada perearstide rolli läbi täiendavate kohustuste ja piirangute, (2) eelistada geneerilisi ravimeid brändiravimitele ja (3) suurendada suhtelise efektiivsuse uuringute rolli rahastatavate protseduuride valimisel. Uurimuses tõstetakse korduvalt esile Eesti tervishoiusüsteemi administreerimise madalaid kulusid, mis autorite hinnangul tõuseks oluliselt, kui tervisekindlustusse […]

III osa: Maksude tõstmisest ilma tagajärgedega arvestamata

Eelnevalt olen peatunud eelkõige põhimõttelistel küsimustel, millega iga uuringu autorid peavad heitlema, kuid uuringus on ka mitmeid konkreetseid ettepanekuid, käsitlusi ja väiteid, mis väärivad eraldi tähelepanu. Täiendavate tervishoiusüsteemi rahastamisvõimaluste analüüsil pole siinkohal mõtet pikemalt peatuda, sest uurimuse autorid näevad täiendava tulu allikana eelkõige erinevaid makse. Sotsiaalmaksu, aktsiiside või tarbimismaksude tõstmisest ei ole otstarbekas ilma tõsisema […]

II osa: Objektiivsusest kvaliteetses kõverpeeglis

Paar aastat tagasi avaldas Cato Instituut Glen Whitman’i analüüsi WHO’s Fooling Who? The World Health Organization’s Problematic Ranking of Health Care Systems (pdf), mis võttis lähema vaatluse alla WHO poolt ettevalmistatud World Health Report 2000. Raportile viitajad kippusid seda esitlema, kui objektiivset uuringut, mis võimaldas võrrelda erinevate riikide tervishoiusüsteemi suhtelist tulemuslikkust. Vaatamata raporti autorite väidetavatele […]

I osa: Tehnokraatliku lähenemise problemaatilisusest

Nii kuidas on keerulisemaks muutunud ühiskonna korraldus on olulisemaks muutunud ekspertide panus, kelle uuringutele ja analüüsidele toetudes üritatavad poliitikud leida sobivaid lahendusi, mis rajaneks kriitikat kannatavale teaduslikule baasile. Objektiivsusele ja läbipaistvusele apelleerides on ekspertide keskne (edaspidi tehnokraatlik) lähenemine poliitika kujundamisel aastakümnetega aina sügavamalt juurdunud. Ühelt poolt toetavad tehnokraatliku lähenemise juurdumist poliitikud, kes saavad sisulise vastutuse […]

Sõltumatute kunstnike kaitseks ehk kunstnike liidu esindajate ülbusest

Mind ausalt öeldes hämmastab, et mingi tsunft nõuab endale eriõigusi teiste arvelt täiesti avalikus ruumis. Millekski muuks on kunstnike liidu katset mitte-liikmeid Pikast jalast välja tõrjuda keeruline nimetada. Vähemalt on Kesklinna halduskogus piisavalt kainelt mõtlevaid inimesi, et mitte ühe organisatsiooni huvidest lähtuda üksikute kunstnike arvelt. Kahetsusväärselt väiklane on Maie-Ann Rauna väide, et Pikka jalga suhtutakse […]

Eugen Veges ettevõtlustoetustest – hüüdja hääl kõrbes

Mõned aastad tagasi viitasin Vabalogis EugenVegese arvamusloole, mis oli kriitiline ettevõtlustoetuste ja EAS’i suhtes. Eile ilmus Eugenilt sarnase sisuga arvamuslugu, millega jääb kahjuks üle ainult nõustuda: Erinevate valdkondade (teenindus, kaubandus, tootmine) ettevõtete finantsprognooside ja analüüsidega tegelemine on süvendanud minus veendumust, et Eesti riiklikud toetused ei tugevda ettevõtete konkurentsivõimet, vaid nõrgendavad seda. Millele tuginen, kui väidan […]

RIA ja Smartlink ehk kus on uus ID kaardi tarkvara?

Mulle jääb praeguse seisuga täiesti segaseks, miks RIA on Smartlingiga lepingu lõpetanud. Vaatamata mitmetele artiklitele pole peale mõnepäevase tähtaja ületamise tõttu lepingu lõpetamise tagamaid avatud. Kui esialgset lepingut pikendati poolte kokkuleppe 8 kuud, siis ühe täiendava nädala andmine ei oleks kelleltki tükki küljest võtnud. Smartlingi esindajate jutust jääb mulje, et soovitud lahendus on soovitud ulatuses […]

Huvitavat ja õpetliku ajaviidet (video ja audio eri)

Viimase nädala postituste põud ei tulene materjali puudusest vaid vajadusest materjali organiseerida ja esitada moel, mis mind ennast rahuldab. Kahjuks tähendab see pikemat esseed, mis peab enne veel esmase kvaliteedikontrolli läbima, kuid veel enne nädala lõppu loodan essee juppideks jagada ja postitama asuda. Seniks huvitavat vaatamist ja kuulamist. “Economics of Nanotech and AI” at Foresight […]

Rahaliidu tulevik teelehtedelt…

Kreeka järgmiste maksete tähtajad lähenevad (16 miljardit eurot aprillis ja mais) ning osad on leidnud, et oluliste otsuste aeg ei ole enam kaugel. Kaalul on rahaliidu tulevik ja tegelikult terve regiooni (kui mitte maailma) majanduskasvu väljavaated: In fact, the massive exposure of German and French banks to Portugal, Ireland, Greece and Spain offers part of […]

Rainer Kattel: 5 aastat hiljem

Tänases Päevalehes ilmus Rainer Katteliga intervjuu, kuid Kattel on enda avalikes sõnavõttudes piisavalt üldsõnaliseks muutunud, et millestki kinni haarata nagu eriti polegi. Astmeline tulumaks kui idee ja üks võimalik maksupoliitika muudatus väärib diskussiooni, kuid mitte ilma konkreetsete numbriteta – mitu astet, mis määr ja kui suurelt sissetulekult. Haridusse investeerimise vastu ei ole keegi vaid kõik […]