VABALOG

Archive for september, 2012

Empiiriliste uurimuste rollist austria koolkonnas

Iga kuu valivad Cato Unbound toimetajad ühe teema diskussiooniks, mille järel üks teemaga hästi kursis olev ja enamasti akadeemilisema taustaga inimene kirjutab essee. Diskussioon ei saa aga tekkida ilma vastandlike või vähemalt mõnevõrra erinevate seisukohtadeta ja nii antakse kahele või kolmele inimesel võimalus oma esseega vastata. Järgneva kuu jooksul avaneb autoritel võimalus avalikult diskuteerida, selgitada […]

Huvitavaid artikleid sügisese vihmasabina vahele

Big Data on Campus – kõrgharidus ei ole ole odav ja kõrgharidust pakkuvatelt õppeasutustelt oodatakse järjest rohkem nominaalõppeajaga lõpetavaid tudengeid, kelle akadeemilised valikud ja tulemused vastavad nende võimetele. Marc Parry kirjutab New York Times’is, kuidas infotehnoloogilised lahendused võimaldavad suunata tudengite valikuid, anda neile individuaalset tagasisidet õppeprotsessi käigus või paremini integreeruda kooli sotsiaalellu. Kõigi lahenduste tagant paistab […]

Tööviljakus kui mitmekülgset lähenemist eeldav kompleksprobleem

“Räägitakse, et Eestis on madal tootlikkus ja et see on väga suur probleem, sellepärast ei saa palgad tõusta. Samal ajal, kui me vaatame Soomet, Rootsit, Norrat, siis jah, nii see on, tootlikkus on palju kõrgem. Aga kui Eesti inimene läheb sinna tööle, siis järsku tema tootlikkus kasvab,” märkis Palo Arengufondi tegevuse ülevaadet kommenteerides. Eelnev pärineb […]

Ettevõtte tulumaksu kehtestamise debatist ehk sotside tankistid

Nädal tagasi võtsid Urve Palo ja Velda Buldas sõna ettevõtte tulumaksu kehtestamise teemal. Jutt algab fakti konstanteerimisega, et sotisaalmaks on Eestis nii mõnegi teise riigiga võrreldes liiga kõrge. Ilmselt ei hakka sellele enamus inimesi vastu vaidlema, kuid problemaatiline ja üksjagu segane on kogu ülejäänud artikkel. Kui jutt läheb suurema lisandväärtuse loomisele, siis kõige lihtsam viis […]