VABALOG

Posts Tagged ‘david brooks’

Liberalism ja populism

Harukordne kokkusattumus või lihtsalt juhus, kuid kolm mõtteavaldust, mis üks-teist teatud nurga alt vaadates täiendavad: Paradoksina on juhtohjad olnud Reformierakonna käes ja Reformierakond on kõigis neis valikutes asunud keskvalitsuse tugevdamise positsioonile. See käib risti vastu Adam Smithi, John Stuart Milli või Friedrich von Hayeki traditsioonile. Risti vastu klassikalise liberalismi põhimõtetele, mida see erakond ise kunagi […]

Huvitavat lugemist: majandusteadlaste arvamustest Facebooki ja usalduse keemilise pooleni

Hernando de Soto näeb usalduse kadumise ja seeläbi ka finantskriis taga, mis praeguseks on arenenud majanduskriisiks, puudulike omandiõigusi, mis polnud piisavalt läbipaistvalt dokumenteeritud. Ilma omandiõiguseta ei kajasta ka hinnad informatsiooni adekvaatselt, mis viib ebamäärasuse ja usalduse kadumiseni: Over the past 200 years, that legal authority has matured into a global consensus on the procedures, standards […]