VABALOG

Posts Tagged ‘merepõhi’

Merepõhja erastamisest ehk ühe erastusprotsessi visand

Eelmisel nädalal kirjutasin seoses innovatsiooni problemaatilisusega avalikus: See on ka üks põhjuseid, miks kaldun arvama, et mida rohkem erinevate ametite poolt täidetavaid funktsioone on võimalik üle viia erasektorisse, seda suurem on ka tõenäosus, et tuleb uudseid lahendusi ja lähenemisi, mille arendamisel lähtutakse eelkõige tarbija huvidest. Ühtlasi tähendab see, et avalik sektor võiks järjest rohkem enda […]