VABALOG

Posts Tagged ‘mikk salu’

Liberalism ja populism

Harukordne kokkusattumus või lihtsalt juhus, kuid kolm mõtteavaldust, mis üks-teist teatud nurga alt vaadates täiendavad: Paradoksina on juhtohjad olnud Reformierakonna käes ja Reformierakond on kõigis neis valikutes asunud keskvalitsuse tugevdamise positsioonile. See käib risti vastu Adam Smithi, John Stuart Milli või Friedrich von Hayeki traditsioonile. Risti vastu klassikalise liberalismi põhimõtetele, mida see erakond ise kunagi […]

Tööseadus, ametiühingud ja palgatase – repliik Pilvrele

Eelmise aasta viimases postituses viitasin kahele artiklile, mis vajaksid mõnede puuduste tasakaalustamiseks täiendavaid kommentaare. Vahepeal on Mikk Salu avaldanud arvamusloo Klassivõitluse pseudoprobleem, mis toob välja põhilise, millele Pilvre ei näi tähelepanu pööravat: Eurostati abil tehtud võrdlus Euroopa riikide seas, olgu siis töötajatele makstud hüvitiste või kitsamalt palga kategoorias, näitab, et Eesti on tavaline keskmine Euroopa […]