VABALOG

Posts Tagged ‘ühisteenused’

Ühistransport ja erasektor: Santiagost Tallinnani

Ühistransport on enamuses riikides sedavõrd pikalt avaliku sektori poolt korraldatud, et erasektoripõhised alternatiivid tunduvad paljudele võimatud. Sellegi poolest oli veel mõni aeg tagasi Tshiili pealinnas, Santiagos, ühistransport täiesti erasektoripõhine. Tasustamismudel, mis erasektoris niimoodi välja kujunes, lähtus aga reisijate soovidest ja huvidest, mille tulemusena muutsid ettevõtjad ka bussijuhtide ajendid: Companies in Chile pay bus drivers one […]