VABALOG

Posts Tagged ‘võlaõiguseadus’

Devalveerimise lepingulistest ja juriidilistest tagajärgedest

Üks tugevamaid argumente teadlikust devalveerimisest hoidumiseks on segadus ja määramatus, mis devalveerimisele kindlasti järgneks. Valdav enamus lepinguid on sõlmitud õigustatult majanduskeskkonna jätkuva stabiilsusega arvestades, kuid devalveerimine seaks nii mõnedki lepingud kahtluse alla. Kui kahe erasektori osapoole vahel (olgu ta juriidiline või füüsiline isik) on sõlmitud leping, siis on enamusel juhtudest mõlemal osapoolel võimalik viidata sarnasele […]