VABALOG

Search Results for "tarbijakaitseamet "

Äripäev kutsub tarbijakaitseametnike mõistust koju

Tänane Äripäev kirjutas teemal, millest Vabalogis on juba mitmel korral juttu olnud ehk täiesti jaburast ettemaksu piirangust, mis on pidevaks kirveks internetikaupmeeste peade kohal: ASi Apollo Raamatud (muu hulgas interneti teel raamatuid müüva) tegevjuhi Arvo Pihli sõnul on terve mõistuse vaatenurgast absurdne nõuda alati ja kõiges enne teenuse osutamist või kauba saamist kas osalist või […]

Postitused netipoodidest ja Tarbijakaitseametist

Kuna viimases Tehnokrattis sai netipoodide ettemaksu piirangutest räägitud, siis kogun ka teemaga seotud postituste viited ühte kohta. Ma kardan, et ega selle saatega midagi eriti selgemaks ei saanud – pigem sai kinnitust veendumus, et Tarbijakaitseametis lihtsalt ei suudeta mõisteta ühest seaduse paragrahvi lõikest tulenevate kohustuste tagajärgi.  Keda kaitseb tarbijate valikuid kitsendav Tarbijakaitseamet? Tarbijakaitseamet: enamus Eesti […]

Seadusandlusest e-riigis ja Tarbijakaitseameti likvideerimisest

E-riigist on Vabalogis varem juba korduvalt juttu olnud, kuid seda eelkõige avaliku sektori erinevate e-teenuste näol. Märksa vähem tähelepanu on pälvinud e-riigi seadusandlik pool, mis ei puuduta niivõrd avaliku- kui erasektorit. E-kaubandus on alles arenev valdkond, millele ei saa tagajärgi läbimõtlemata seada samu nõudmisi, mis traditsioonilistele füüsilise asukohaga poodidele kui füüsilise asukohaga poele ei kaasne […]

Tarbijakaitseamet: enamus Eesti e-poodidest rikub seadust

Eelnevalt mainitud poole miljoni kroonise tagatisraha nõudmise idee oli piisavalt totter, et selle kohta täiendavat informatsiooni otsida Tarbijakaitseameti kodulehelt. Kahjuks osutus otsing tagatisraha kohalt tulutuks, küll aga õnnestus  leida dokument nimega Juhend E-kaubandusega tegelevale kauplejale (PDF). Esmapilgul igav juhend näib olevat lihtsalt kogumik soovitusi ja viiteid seadustele, millest võiks e-kaubandusega tegelevale ettevõtjale kasu olla, kuid juba […]

Keda kaitseb tarbijate valikuid kitsendav Tarbijakaitseamet?

Selle aasta aprilli keskel ilmus Äripäevas väike artikkel sellest, kuidas Tarbijakaitseamet soovib e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele poole miljoni krooni suurust tagatisraha kehtestada. See ettepanek tundus ülimalt toores juba ainuüksi sellepärast, et taoline nõue mõjuks laastavalt valdavale enamusele e-kaubanduse ettevõtetest. Lubage mul selgitada. Probleem on selles, et e-pood on mitmete ettevõtete jaoks vaid veel üks täiendav müügikanal, […]

Tarbijakaitseameti haiglane tarbija huve kahjustav loogika

Mart kirjutab Tarbijakaitseameti “keniaalsusest” Estonian Airi piletite hinnapoliitikat kujundama hakata, mille tulemusena soovitakse internetist ostetud pilet võrdsustada kassast ostetud piletiga. Sõna Mardile: Kaupa või teenust müües koosnebki müüja-ettevõtte kulu erinevatest komponentidest, sh näiteks teeninduse hind. Miks inimesed, kes on nõus pileti ise välja trükkima, peavad kinni maksma Vabaduse väljaku kontori ja teenindajate ülalpidamise? Las maksavad […]

Elektrienergia lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest

Tarbijakaitseamet ja justiitsministeerium leiavad, et elektrimüügilepingute nõue, millega tarbijalt võib tähtajalise lepingu katkestamise eest trahvi nõuda, on ebaseaduslik. Mulle tundub, et tegu on hea näitega sellest, kuidas tarbijakaitseamet tegeleb “probleemidega”, mille lahendused on tarbijatele pigem kahjulikud ega ole sugugi enamuse huvides. Jah, VÕS § 234 lg 3 sätestab, et “tarbijast ostja võib käesoleva paragrahvi lõigetes 1 […]

Best of Vabalog

7 aastat ja enam kui tuhat postitust hiljem on selge, et mitte kõik kirjutatu ei vääri aastaid hiljem esile tõstmist. Põhjus ei ole isegi mitte niivõrd selles, et mul oleks enda kirjutatut põhjust eriti häbeneda (kõik on jätkuvalt avalikult saadaval) vaid sellepärast, et arvestatav osa postitustest viitab artiklitele, esseedele, arvamustele, fotodele ja videotele, mis ei […]

Ametnike arvukusest ja regulatiivsest koormast

Olen juba mõnda aega huviga jälginud Kaja Kallase tegevust ning tema mõtteavaldusi, millest enamus jõuab ka tema blogisse. Üldjuhul leian ennast temaga nõustumas, kuid paar kuud tagasi sattusin lugema Postimehes ilmunud arvamuslugu Ametnike kaitseks. Ilmselt tuleb nõustuda Kaja täheldustega, et osades ametkondades nagu Konkurentsiamet on tööd rohkem kui küllaga ja inimesi pigem vähe kui palju, […]

Kui erinev on innovatsioon avalikus ja erasektoris?

Eelmise postituse jätkuks tooks Jeffery Phillipsilt välja veel ühe huvitava postituse, mis haakub mind ennast juba peaaegu aasta kummitanud täheldusega, mis tundub kohati olevat sügavmõtteline, kuid järgmisel hetkel jälle triviaalne: Innovatsioon on avalikus sektoris üldjuhul välistatud ainuüksi institutsionaalse raamistiku tõttu, milles avalik sektor tegutseb. Lisaks ei pea avaliku sektori “innovaatilised” lahendused läbima konkurentsi tihedat sõela, […]