VABALOG

Posts Tagged ‘kapitalism’

Edmund Phelps kapitalismi moraalsest mõõtest

The contribution of the Austrian economist Friedrich von Hayek was to take adventurous, risk-taking entrepreneurs and situate them in the context of a modern kind of economy, where information and expertise begin with the people on the spot and flow upward. No state agency, he argued, could possibly gather the information and knowledge required to […]

Finantskriisi 2008 – taustast ja põhjustest (sissejuhatus)

Viimastel nädalatel järjest paisunud finantskriis on loonud olukorra, kus nii mõnigi inimene peab vajalikuks avalikult arvata, et kõiges on süüdi kapitalism või turumajandus. Kuidas turumajandus on praeguste probleemide allikaks või mida nad üldse kapitalismi all mõistavad ei selgitata. Nii kuulutataksegi lõppu karikatuurile, mida üldse olemas pole samas mõistmata praeguse olukorra tausta ja olemust. Seda kõike […]