VABALOG

Posts Tagged ‘vabatahtlik’

Kuidas kajastada ravijärjekordade ajakulu rahaliselt?

Majandusteadlaste jaoks on elementaarne, et kui mingit teenust pakutakse, kuid teenuse täiemahuliseks osutamiseks vajalik finantseering puudub, siis tekivad järjekorrad. Teiste sõnadega puuduv raha on asendatakse ajaga. Nii on tipptunnil poes kassades tekkivad järjekorrad tingitud lühiajalisest nõudluse kasvust teenuse järgi, mida pole poe juhtkonnal täiendavate kassiiride palkamise näol otstarbekas täies mahus pakkuda. Eriti kui enamus ajast […]