VABALOG

Suhtelise efektiivsuse uuringute vältimatust saabumisest tervishoidu

Eelmise postituse ühest kommentaarist koorus välja küsimus, millest lähemate aasta jooksul pole pääsu: kes, millises ulatuses ja kelle tervishoidu peaks rahastama?

Valdav enamus inimesi on harjunud sotsialiseeritud tervishoiusüsteemiga, mida finantseeritakse läbi maksude. Kahjuks muutub aga taoline süsteem seda piiravamaks, mida keerulisemaks ja kulukamaks kujunevad ravimeetodid. Protseduurid ja ravimid on aastakümnetega arenenud ja täna on ravitavad või vähemalt ohjeldatavad mitmed haigused, mis oleks alles hiljuti tähendanud kindlat surma. Ühtlasi on progress meditsiinis võimaldanud ka vanemate inimeste elukvaliteeti parandada ning mitmete eluiga pikendada, kuid mis hinnaga?

Elust ja tervisest rääkides pole just eriti populaarne kuludest rääkida, kuid järjest kallimate protseduuride ja ravimite puhul tuleb sotsialiseeritud tervishoiusüsteemi puhul ühel hetkel hakata hindama erinevate protseduuride ja ravimite mõju. Olulisteks küsimusteks kujunevad taolisel juhul patsiendi vanus ja eluviis, millest lähtuvalt tuleks sooritada mingi tasuvusanalüüs, sest kõigile ei ole puht rahaliselt võimalik maksimumi või parimat alati pakkuda. Tuleb teha valikuid.

Tõenäoliselt ei pea ükski lugeja eriti pingutama, et ette kujutada olukorda, kus iga haige meeleheitlikult enda õiguse eest kõiki ravivõimalusi kasutada võitleb, kuid põrkub bürokraatiaseina vastu, mis tunnistab tema ravimise vähetõenäoliseks ning liiga kulukaks, sest sama raha eest oleks võimalik näiteks kümne noore eluiga pikendada ja elukvaliteeti parandada. Palju sa sotsiaalmaksu enda eluea jooksul oled maksnud ei huvita aga siis enam kedagi.

Me kõik tahaks endale tervishoiu kohalt lubada ainult parimat ja võimalust proovida isegi alternatiive, mille toime on vähetõenäoline, kuid see ei ole rahaliselt praeguse tervisekindlustussüsteemi juures lihtsalt võimalik. Loomulikult on ka potentsiaalseid lahendusi, kuid negatiivse iibega perifeerses väikeriigis ei ole näiteks maksude pidev tõstmine kindlasti mingi lahendus. Litsentseerimiseks kvalifitseerumise nõudeid oleks võimalik lõdvemaks lasta, kuid see viib täiendavate probleemideni solidaarse tervisekindlustusüsteemi puhul. Nii jõuamegi lõpuks välja selleni, et ravimite ja protseduuride tõhusust ja mõjuvust tuleb asuda aktiivselt uurima ja uuringute põhjal teha ettekirjutusi sellest, kellele ja millist ravi osutada.

Teema on eriti aktuaalseks muutunud viimaste kuude jooksul USA’s, kus Obama üheks valimislubaduseks oli n.n. universaalne tervishoiusüsteem praeguse segasüsteemi asemel. Konkreetset plaani veel pole, kuid vähemalt USA majandusteadlaste seas on praeguseks juba suht selge, et taoline süsteem tähendab valikute tegemist ja seda millegi alusel.

Lõppeval nädalal arutleti “suhtelise efektiivsuse” küsimuse üle mitmetes majandusblogides. Otsa tegi lahti Megan McArdle, kes on küll suhtelise efektiivsuse uurimise poolt, kuid näeb mitmeid ohtusid, millega tasuks varakult arvestada:

Science isn’t always cut and dried, but government reports are supposed to produce answers.  There’s a danger the bureaucrats will be more definite than the science calls for.  This is a risk in the private sector, too, but private sector errors of this sort are rarely as powerful as government errors of the same kind.  Once the government establishes a standard of care, private companies will probably follow, even if they are wrong, because it’s (1) easier than doing their own analysis, (2) a lot easier than getting sued, and (3) possibly cheaper than the more effective treatment

Tyler Cowen arendab teemat edasi ja pani kirja 7 punkti, mis teda mõtlema panevad. Ma piirduks esialgu kahe punkti välja toomisega:

2. Where will the burden of proof be put?  Will the common procedures be the only ones to receive the funding axe (they’re expected to prove themselves in the statistical court, so if they can’t the funds dry up?)  Will “small numbers” medicine receive the benefit of the doubt or be required to prove itself?  The answer to this question will make a big difference.

3. Let’s say a treatment for 1000 people helps only 20 of them and so the aggregate statistics for that treatment are not so impressive.  If you take those same results and define the population pool ex post as the 20 people who respond positively, suddenly the same treatment has a success rate of one hundred percent.  Again, framing will matter a great deal for the results.

Ja lõpetuseks ütleb loomulikult sõna sekka ka Arnold Kling, kes on tervishoiusüsteemi korraldamisest varem korduvalt ja põhjalikult kirjutanud. Mõistagi on mehel olnud aega mõelda ka suhtelise efektiivsuse küsimuse üle. Kling pani enda postituses kirja 8 punkti, kuid ma piirduks kolmega, mis tundusid eriti asjakohased:

5. The problem becomes even more complex when you do marginal cost-benefit analysis. For example, suppose that you can prevent 80 percent of colon cancers with a very expensive protocol, and you can prevent 50 percent of colon cancers with a much cheaper protocol. On average, compared with doing nothing, the cost per life saved for the expensive protocol might be, say, $800,000, and you might be ok with that. But when you take into account the cheaper protocol, the cost per marginal life saved of the more expensive protocol might be $2 million, and that’s starting to look steep.

6. Which brings up the question of whether the commission should (a) just oversee the studies and publish the results, (b) make recommendations based on the research, or (c) issue regulations that go beyond recommendations. I favor (b), because I think that people could use some expert guidance on issues like decision-making under uncertainty and marginal cost-effectiveness.

It may very well emerge that insurance only pays for treatments that fit with government recommendations, which gives those recommendations a lot of clout. Only if you are paying your own nickel can you get non-recommended treatment. I am ok with that, in part because I think that paying your own nickel should be the norm rather than the exception.

7. Which leads me to the important point. Doing research on medical effectiveness gives people the means to restrain their use of medical services, but it does not give them the motive. For a treatment with high costs and low expected benefits, the research is going to say, “the probability that this achieves the desired outcome is x.” If x is greater than zero, and you’re spending someone else’s money, then you are motivated to get the treatment. So to stop people from getting treatment you either have to change the health insurance system to have higher co-pays and deductibles (my preferred approach) or you need to suppress treatments bureaucratically (the solution to which health care reformers are headed, although they will not admit it).

Midagi lihtsat siin pole, sest tõenäosus, et tervishoiukulud järgmiste aastate jooksul vähenevad, on kaduvväike samas kui maksude tõstmisest pole keegi huvitatud – vähemalt mitte sellises ulatuses, mis oleks Eestis vaja. Seega pole protseduuride ja ravimite suhtelise efektiivsuse hindamisest ka Eestis pääsu, kuid Eesti puhul lisandub veel üks täiendav nüanss.

Nimelt pole meil tõenäoliselt võimalik ega isegi mõistlik iseseisvalt erinevate protseduuride ja ravimite suhtelise efektiivsuse uuringuid läbi viia. Märksa lihtsam ja odavam on kasutusel võtta teiste, oluliselt suuremate riikide uuringute tulemusi, kuid kindlasti ei saa nad kõik olema sarnased. See jätab aga nupukamatele eestlastele võimaluse endale ravi nõudmisel alternatiivseid ja sobivamaid uuringuid välja tuua kui kehtiv kord soovitud ravi ei toeta ja vajadusel neid ka kohtus vaidlustada.

See tähendaks aga automaatselt varakate, haritute ja õigete “tuttavatega” inimeste jaoks märksa mitmekülgsemaid võimalusi, sest neid pole palju, kes suudaks korralikule advokaadile maksta või omaksid õigeid tuttavaid õiges kohas.


Categorised as: ...


18 kommentaari

 1. Paul ütleb:

  Arstiabi rahastamine oli, on ja jääb keerukaks probleemiks.
  Praegu ei paista Eestis ühtegi poliitilist jõudu, kes tahaks ja oskaks kehtivat süsteemi muuta. Kui me aga süsteemi ei muuda, siis juba lähitulevikus (1-2 aastat) muutub olukord nii, et üha suurem osa raviteenustest muutub tasuliseks.
  Maksame küll 13% palgast ravikindlustuseks, kuid tagasi saame üha vähem. Kasvavad ravijärjekorrad ja kodanike rahulolematus.
  Tundub, et personaalsele (isikupõhisele) ravikindlustusele pole alternatiivi. Mida kauem selle rakendamisega venitame, seda kallimaks läheb üleminek.

 2. eke s.i ütleb:

  Kui on selge, et efektiivsus meditsiinis on ikka kuluefektiivsus, siis see toimib ju praegu väga efektiivselt: iga kaebus suuna perearstile, kes midagi vähegi keerukamat absoluutselt diagnoosida ei oska (väljaspool oma endist eriala),* luues rahva jaoks kena barjääri, mille taha paljud inimesed pidama jäävad. Raviüksused toimivad haigekassaga suheldes täiesti majandusliku mõtlemise alusel: küsimusi ei esitata odavamate protseduuride kohta, mis lähevad nagu konveieril, järelikult neid teeme ja näitame, kallimate ja haruldasemate juures tuleb järele mõelda, kui neid ei õnnestu samamoodi konveiermeetodil rakendada. Nii et haiglate jaoks tuleb inimeste tervis alles pärast majanduslikku mõtlemist. Ravimitootjad – tänapäeval eranditult erafirmad – mõtlevad loomulikult “pikas” perspektiivis ja ei tee ega müü ravimeid, mis ravivad, vaid mis heal juhul leevendavad ravinähtusid. Oma ülesannet (kui ülesanne on rahvast tervemaks ravida) ei hakka selline süsteem kunagi täitma, ükskõik mis pungast teda rahastada.

  * suur osa praegusi perearste on endised eriarstid mingilt erialalt, aga kes seda ei ole, nende diagnoosivõimega ongi lugu juba palju kurvem

 3. Jüri Saar ütleb:

  Kogu iva selles seisnebki, et ühelt poolt on vaja arvestada protseduuri või ravimi mõjuvusega ja teiselt poolt hinnaga, mida see maksab ja kas sama raha eest ei annaks mõnda muud protseduuri mitmetele teistele inimestele võimaldada. Protseduuri või ravimi tasuvusanalüüsi tulemuse sõltub aga suuresti sellest, kui vana ja kui hea tervise juures inimesega on tegu.

  Kui haige ise ei maksa, siis pole tal ka võimalik edna raviprotsessi kuidagi mõjutada. Haiglates oled sa lihtsalt käntsakas liha, kelle töötlemise eest mingi summa tasutakse. Ajendid lihtsalt ei ole patsiendisõbralikud.

  Väide, et ravimifirmad ei tee ravimeid, mis raviks lihtsalt ei vasta tõele. Tehakse igasuguseid, kuid paljud haigused lihtsalt ei ole ravitavad ja parim mida saab teha on patsiendi ebamugavusi vähendada.

  Ei tasu ka unustada, et igasugused hinnad on koordineerimismehhanismi, mis edastab kõigile osapooltele informatsiooni. Kui informatsioon on moonutatud (hinnad on piirangutega, maksab umbmäärane organisatsioon), siis on ka tulemus moonutatud ja ebaefektiivsem. Aga just efektiivsust vajab väikeriigi terishoiusüsteemi rahastamine kõige rohkem.

 4. eke s.i ütleb:

  “Kogu iva selles seisnebki, et ühelt poolt on vaja arvestada protseduuri või ravimi mõjuvusega ja teiselt poolt hinnaga, mida see maksab.”

  Kogu iva seisneb hoopis selles, et protseduuri või ravimi kolm komponenti

  – hind
  – mõju patsiendile
  – vajalikkus ühiskonnas

  pole omavahel karvavõrdki seotud. Kui tõsta hind teguriks, mille alusel hakata protseduure-ravimeid välja töötama ja rakendama, läheb teiste komponentidega arvestamine otseses mõttes kuradile. On juba ammu läinudki.

 5. mikk ütleb:

  “Kui haige ise ei maksa, siis pole tal ka võimalik enda raviprotsessi kuidagi mõjutada.”

  Selle väite mõlemad pooled, kui mitte valed, siis igatahes liialdatud. Esiteks, haike maksab ise (sotsmaks). Teiseks, oma raviprotsessi on minges piires alati võimalik mõjutada.

 6. Jüri Saar ütleb:

  Mikk: Blogides on tõemaigulised ilukirjanduslikud liialdused lubatud, eriti kommentaarides, mis rajanevad pikemale viideterohkele postitusele.

  Vale see väide pole, kuid liialdatud küll.

  Samas ei tähenda veel sotsmaksu maksmine, et sa ise enda ravi eest maksad. Sa küsi mõnelt haiglas viibijalt, kas ta teab palju tema ravi maksab. Ma pakun, et ta vahib sulle ammuli sui vastu nagu mingile veidrikule, et sa taolist absurdset küsimust üldse küsid, enne kui “ei” ütleb.

  Kui ta ise maksakas, siis vähemalt näeks ta arvet ja teaks palju kogu “juhtum” maksab, kuid praegu maksab haigekassa. Sina maksad haigekassale summa, mis ei pruugi ravikulusid aga üldse mitte kattagi.

  Lisaks sellele saavad arstiabi ja ravi Eestis ka inimesd, kes pole sotsiaalmaksu aastaid kui mitte aastakümneid maksnud. Nii, et ei pruugi see haige maksta niiväga midagi.

 7. Mikk ütleb:

  Ma olen personaalse ravikindlustuse suhtes skepitline, just skeptiline, mitte ilmtingimata vastaline. Eelkõige sellepärast, et enamik personaalse ravikindlutuse kohta esitatud väiteid, olgu see sisi väide et arstiabki muutub kvaliteetsemaks, odavamaks, efektiivsemaks, inimesed hakkavad käituma tervislikumalt – kõik need väiteid on oletused. Pole mingit kindlust, et tegelikult ka nii läheb. Ma poel sugugi kindel, et need asjade vahel on tugev kausaalsus.

  1) Niipalju kui mina olen personaalsest ravikindlustusest aru saanud, siis maksab inimene ikkagi kindlustusseltsile, mitte otse haiglale või arstile. Kui see erinevus on selles, et ühe suure kindlustusseltsi (Haigekassa) asemel on palju väiksemaid erakindlustusseltse, kas see tõepoolest nii oluline, te tagab kõik need head arengud mida reklaamitakse.

  2) Kuidas lahendatakse freeriderite probleem? Kas personaalse ravikindlustuse maksmien on vabatahtlik või kohustuslik?

  3) kui on vabatahtlik, siis mis juhtub siis kui keegi jääb haigeks, aga kindlustuskaitse puudub?

  Ning endiselt ei saa ma aru, kuidas saab kindla häälega väita, et erakindlustusele maksmine teeb meditsiini süsteemi odavamaks, kvaliteetsemaks, patsiendisõbralikumaks?

 8. eke s.i ütleb:

  “Sa küsi mõnelt haiglas viibijalt, kas ta teab palju tema ravi maksab. Ma pakun, et ta vahib sulle ammuli sui vastu nagu mingile veidrikule, et sa taolist absurdset küsimust üldse küsid, enne kui “ei” ütleb.”

  Haigele on vist siiski oluline terveks saada, mitte teada kui vähe-palju tema ravimine maksab. Kas haiged peavad oma arveid võrdlema ja jagama infi: mind raviti kaks korda kallimalt, järelikult…??? Nii et küsimus ongi, miks peab ta ise ravi eest maksma? Millist sisulist (patsiendile, arstile vajalikku) infot hind sisaldab? Kas tõesti tuleb luua süsteem, et hädaolukorras ja õnnetusjuhtumil pole kedagi meist kellegile teisele absoluutselt vaja, vaid igaüks maksab enda eest ise? Äkki teeks tuletõrjes sama süsteemi?

  “Kui ta ise maksakas, siis vähemalt näeks ta arvet ja teaks palju kogu “juhtum” maksab, kuid praegu maksab haigekassa.”

  Siit on ju karjuva selgusega näha, milleks see halb on. Küsimus: milleks see hea on?

 9. Jüri Saar ütleb:

  Mul lihtsalt ei ole aega ega tahtmist varem kirjutatut siia uuesti kirjutada. Varasemates postitustes on see kõik juba lahti kirjutatud. Soovitan neid lugeda. Vabalogi otsingusse sõnad meditsiin, tervis, ravi ja postitusi peaks tulema küllaga.

  Mikk:
  1) sa pakud mingit konkreetset kitsendatud varianti, millest erinemist olen varem sinule vastates juba Aronld Klingile toetudes selgitanud. Kui soovid võin raamatut laenata. Kindlustusest rääkides ei tohiks sõna “omavastutus” üllatusena tulla.

  2) Vabatahtlik. Kui ei soovi ennast kindlustada, siis saad pärast järelemaksu arve ja saad selgeks, et parem on n.n. katastroofiliste juhtumite puhuks ennast kindlustada mitte sinisilmselt loota, et äkki ei ole vaja.

  3) Ma olen varem juba kirjutanud, et tagasihoidlik % (mitte 13%) võiks solidaarsuse arvelt küll kogutav olla, kuid seda saaks kasutada ainult töötud või tõesti äärmiselt madala sissetulekuga inimesed. Kui keksmise sissetulekuga inimene pole vaevunud ennast kindlustama, siis järelmaks. Keegi arstiabita ei jääks.

  Odavust pole keegi reklaaminud. Pigem seda, et nii palju kui maksad, nii palju ka saad (sellest oli ajendatud ka originaalpostitus). Ja unustame sellise monoliitse nähtuse nagu “erakindlustus”. Kogu erakindlustuse iva selles seisnebki, et lahendusi on rohkem kui üks nagu ka valikuid – nii pakettide kui teenusepakkujate osasa.

  Muide Mikk, kas sinu arvates kohalik haigekassale põhinev süsteem töötab?

  Eke: miks peaks inimene tervislikumaid eluviise harrastama kui ta teab, et tema ravi makstakse kinni kui palju see ka ei maksaks ja kui temal on suva, siis miks peaks arst talle midagi muud kui maksimumi pakkuma? Kuidas sa taolisel juhul kulusid kontrollid?

  Ühtlasi lugege uuesti postitust.

 10. eke s.i ütleb:

  “miks peaks inimene tervislikumaid eluviise harrastama kui ta teab, et tema ravi makstakse kinni kui palju see ka ei maksaks ja kui temal on suva, siis miks peaks arst talle midagi muud kui maksimumi pakkuma? Kuidas sa taolisel juhul kulusid kontrollid?”

  Oletame, et võimuparteid on su ideest, et hind = info, täiesti vaimustuses ja inimesed pannaksegi põhimõtteliselt oma ravikulusid kinni maksma. Ning valitsus ütleb: propageerime tervislikke eluviise! Pärast esimest informatiivset ringi tekivad loogiliselt järgnevad olukorrad:

  1. Pind läheb näppu. Mees tõttab loomulikult arsti juurde. Miks loomulikult? Sest hind informeerib: seda ma suudan maksta.

  2. Südamerabandus. Keegi idioot kutsub kiirabi kohale. Miks idioot? Seepärast, et kesse issanda hing suudab seda ravi kinni maksta! Südamerabanduses inimene on hinnast informeeritud ja sõdib allesoleva ihurammuga haiglasseviimise vastu.

  Ja järgnev sugupõlv ütleb: täname Jüri Saart, kes on loonud patsiendisõbraliku ühiskonna. Meil on nimelt kõik patsiendid.

  Nüüd vastus su küsimusele nii otse kui saab: meditsiinis hoiad kulusid kokku seeläbi, et ravid inimesed terveks! Tervetele pole arsti vaja ja ongi kulud kokku hoitud. Haiglad PEAVAD ravima õnnetusi ja raskeid juhtumeid vaatamata hinnale. Ja tervislikke eluviise ei propageeri meditsiiniteenuse hinna kaudu ainult vaestele, vaid kõigile ühtemoodi! S.t. selleks et rikastele psühholoogiliselt sama mõjuv oleks, siis näiteks kohustusliku astmelise riikliku ravikindlustusmaksuga.

  Oleme jah põhimõtteliselt eri koolkonnast. Vabandust.

 11. Jüri Saar ütleb:

  Eke: kui ei ole huvitatud tõsisest debatist, siis palun, kuid absurdsusi ei ole minul mõtet ümber lükkama hakata. Eriti kui varem kirjutatut jäärapäiselt ignoreeritakse.

  Vastupidiselt sinule ei huvita mind totalitaarne ühiskond, kus üks osa PEAB midagi tegema ja leppima sellega, mis neile parajasti antakse. Seda kutsutakse orjuseks.

  Taoline sunnipõhine lähenemine saab lõppeda ainult tõsise meditsiiniharidusega inimeste defitsiidiga, mis jätab kohaliku meditsiinisüsteemi veel viletsamasse olukorda, sest eestlastest arstid lähevad parema palga ja tingimuste saamiseks lihtsalt ära.

 12. eke s.i ütleb:

  “Vastupidiselt sinule ei huvita mind totalitaarne ühiskond, kus üks osa PEAB midagi tegema ja leppima sellega, mis neile parajasti antakse. Seda kutsutakse orjuseks.”

  Ah soo, nii et meditsiin ei peagi ravima. Vaat oleks sa seda kohe öelnud. Mulle meeldib otsekohene jutt ja otsesed järeldused.

 13. Jüri Saar ütleb:

  Kulla Eke, meditsiin ei ravi mitte kui kedagi, ainult inimesed või inimtegevuse tulemusena loodu.

 14. mikk ütleb:

  Jüri, nii sinu kui Klingi ja paljude teiste väited erakindlustustel põhineva meditsiini paremusest, on oletused. Juba selles eelmises teemas, kus Kling jutuks, ütlesin ma et niikaua kui ta tegeleb olemasoleva süsteemi analüüsimisega on ta palju veenvam sellest kui ta hakkab väitma, kuidas erakindlutus toimib.

  Reaalsest elust on võtta väga vähe andmeid, et saavutada mingitki kindlust et erakindlustusel meditsiinisüsteem tõesti toimib nii nagu selle pooldajad loodavad. Miks me arvame, et see on efektiivsem, patsiendisõbralikum, kvaliteetsem, läbipaistvam, paneb inimesed tervislikumalt käituma.

  30 aastat tagasi müüsid chicagolase samade argumentide Tshiilile maha erakindlustusel põhineva pensionisüsteemi, riburada pidi ka ülejäänud Lõuna-Ameerika riikidele ning 15 aastat hiljem Ida-Euroopale. On see olnud suur edulugu? Pehmelt öeldes mitte, mõni ütleks et lausa fiasko. Ja isegi mõni varasem müügimees on Saulusest muutunud Pauluseks. Kasvõi Eesti näitel, on see keskmisele kliendile arusaadav kuidas süsteem toimib, on see läbipaistev, kas konkurents on teinud administreerimise odavamaks, toonud teenustasud alla? Mul on suured kahtlused…

  Just seesama põhjus, et ka erakindlustuse kasuks rääkiv jutt põhineb lihtsalt usul või lootusel, teeb mind skeptilsieks niivõrd revolutsioonilise sammu astumiseks.

  “Pigem seda, et nii palju kui maksad, nii palju ka saad (sellest oli ajendatud ka originaalpostitus).”
  Kindlustuse esmane mõte pole selles, et nii palju kui maksad, niipalju ka saad, vaid ikka selles et paljud maksavad ja vähesed saavad. Kui sa oled ka miljonär ja maksad palju, ei kahetse sa ju hiljem, et näe, ei tulnudki seda rasket ja keerulist haigust, pidin ma niipalju maksma – kogu raha läks raisku.

  “Vabatahtlik. Kui ei soovi ennast kindlustada, siis saad pärast järelemaksu arve ja saad selgeks, et parem on n.n. katastroofiliste juhtumite puhuks ennast kindlustada mitte sinisilmselt loota, et äkki ei ole vaja.”
  Mis on garantii, et järelmaksu süsteem toimib? Ja muuseas, katastroofiliste juhtumite puhul, sõidad sa haiglast välja jalad ees – kellele siis järelmaksu arve esitada? Või kui ka jääd ellu ja toitud üljäänud elu läbi kõrre – kas järelmaksu arve tasumine eriti kotib?

  “Muide Mikk, kas sinu arvates kohalik haigekassale põhinev süsteem töötab?”

  Jah, ma arvan et töötab.

  “miks peaks inimene tervislikumaid eluviise harrastama kui ta teab, et tema ravi makstakse kinni kui palju see ka ei maksaks ja kui temal on suva, siis miks peaks arst talle midagi muud kui maksimumi pakkuma? Kuidas sa taolisel juhul kulusid kontrollid?”
  Skandinaavias käituvad inimesed tervislikumalt kui segasüsteemiga Ameerikas või ainult erakindlustusel toimivate meditsiinisüsteemiga kolmanda maailma riikides.
  See, et inimesed hakkavad tervislikumalt käituma, ei ole minu jaoks küll väga veenev argument.

 15. Jüri Saar ütleb:

  Igale lõigule oma lõik.

  Minu jaoks on paremus tõhusam, valikute rohkem ja paindlikum süsteem ja need pole oletused vaid suvalise avatud konkurentsiga valdkonna omadused. Meditsiin pole kardinaalselt erinev valdkond mujal kui inimeste peas.

  Reaalsest elust on tuua hulgaliselt näiteid sellest, et sotsialiseeritud tervisekindlustussüsteem seisab silmitsi tõsise finantseerimiskriisiga, mis väljendub eelkõige halvemas ligipääsetavuses arstiabile kõigi jaoks. Mul on tunne, et ei sinule ega ühelgi sinu tuttaval pole viimasel ajal kohaliku meditsiinisüsteemiga erilist kokkupuudet olnud. Kui sa pead kuude kaupa passima järjekorras, et saada spetsialist juurde või mõnda protseduuri, samas kui meditsiinitöötajate “tuttavad” sinust ette lastakse, siis tundub kohe vägisi, et praegune süsteem ei tööta.

  (ei tasu unustada, et sotsialiseeritud meditsiinisüsteem töötati/arenes välja siis, kui arstide seas oli spetsialiseerumine haruldane, ravimite võimalused olmeatud ja kapitalimahukad diagnostika seadmed kauge tulevik. Tänapäeval on kõigi ootused teenusele ja ravile hoopis teised ja sellega kaasneb kulu, mida sotsialiseeritud meditsiinisüsteem ilma arvestatava täiendava rahastamiseta ei võimalda. Kust see raha tuleb?)

  Sa näid kirjutavat, et individuaalne kogumispension pole ennast õigustanud, et pigem vastupidi. Saaksid sa ehk täpsustada, mida sa silmas pead – mis on sinu mõõdikud ja millega toimub võrdlus? Ühtlasi ei jaga ma sinu seisukohta, et inimesed ei peaks enda tuleviku kindlustamise nimel ennast isegi mitte harima.

  Kui keskmine klient ei taha arusaada ega teha valikuid vaid hoopis absoluutset kindlust, siis seda ta ei saa kunagi. PAYGO süsteem pole enamikus maailma riikides juba ainuüksi demograafilistel põhjustel võimalik.

  Küsimus ei ole niivõrd sammu revolutsioonilisuse kui vältimatuses.

  Kindlustuse puhul on alati valik – tahad väiksemagi kriimu eest ennast kindlustada, siis maksad rohkem. Tahad ainult katastroofiliste juhtumite eest ennast kindlustada, siis maksad vähem. Miljonärina poleks sul äkki ennast üldse mõtet kindlustada, sest oled suuteline n.ö. “out of pocket” enda ravi eest tasuma. Kindlustus on ikkagi otstarbekas tagasihoidlikuma sissetulekuga inimestele. Ja isegi kui sa maksad kindlustust, siis indviidipõhise lähenemise puhul võib ühel hetkel summa olla sedavõrd suur, et täiendavad maksed on kaduvväiksed. Kindlustus on huvitav ja nüanssirikas valdkond, mille iseärasustega soovitan lähemalt tutvuda.

  Garantii on praktika. Arstid on suutelised hindama erinevate ravivõimaluste mõjuvuse tõenäosust. Kui sul kindlustust pole ja avastad ennast vähiga, siis ekstreemseid ja kalleid protseduure, mille õnnestumise tõenäosus on väike, sulle ei pakuta. Kui sa siiski soovid proovida, siis tagad finantseerimise enne. Sotsialiseeritud meditsiinisüsteemis ei puutu sinu arvamus asjasse. Sa isegi ei saaks teada, et on vähese õnnestumistõenäosusega alternatiive, sest nad lihtsalt ei tasu ära. Eelarve piirang on ees.

  Kui arvad, et töötab, siis järelikult tervis korras. Küsi nüüd mõne ebamugava või isegi valusa probeemi käes vaevlevalt inimeselt, kas tema arvates kuude pikkused spetsialistide- ja ravijärjekorrad tähendavad, et süsteem töötab.

  Skandinaavia on halb näide. Keskmise rootslase sissetulekud on väiksemad ja võimalused ennast paksuks süüa samuti. Samas on rootslaste keskmine kaal samuti tõusnud ja näiteks allergikute hulk kasvanud. Ma pakun, et selleks ajaks kui nende sissetulekud samale tasemele küündivad, mis USA’s täna, on ka tervislikumat eluviisi vähem, kuid kuna teavitus tööd on tänu jänkidele (ja seeläbi tervele maailmale) tehtud aastaid rohkem, siis ei ole olukord nii karvane. Kui sinu tervisekindlustuseks makstav summa on selges korrelatsioonis sinu eluviisidega, siis sul on valik maksta rohkem ja elada nii nagu tahad või maksta vähem ja elada tervislikumalt. Erinevused summades võivad olla keskmise inimese jaoks üpriski motiveerivad. Tervislikemaks eluviisidega ajendite loomine on aga üks osa erakindlustustest mitte see kõige määravam küsimus.

  The interesting stuff always happens on the margins.

  Ok…mõned mõtted veel.

  See, et kuskil pole laiaulatusliku erakindlustust ei tähenda veel, et tegu poleks hea ideega, mis väärib tõsist katsetamist. Kunagi tundus konkurents lennunduses ja energeetikas ja telekommunikatsioonis samuti utopistlik, kuid tänaseks on jäänud vähe neid arenenud riike, kus liberaliseerimist poleks toimunud.

  Minu jaoks on erakindlustuse kõige suuremaks argumendiks kohanemisvõime, mida katse-eksituse meetod konkurentsi tingimustes igati soodustab. Võimalikud on erinevad lähenemised ja skeemid, mis monoliitse süsteemi puhul pole ainuüksi bürokraatlikust inertsist tingituna võimalikud.

 16. Mikk ütleb:

  “Minu jaoks on paremus tõhusam, valikute rohkem ja paindlikum süsteem ja need pole oletused vaid suvalise avatud konkurentsiga valdkonna omadused.”
  Minu jaoks on sõnad “tõhusam”, “valikute rohkem” ja “paindlikum” natuke liiga ähmased. Ma ei tea mida need täpselt tähendavad.


  Reaalsest elust on tuua hulgaliselt näiteid sellest, et sotsialiseeritud tervisekindlustussüsteem seisab silmitsi tõsise finantseerimiskriisiga, mis väljendub eelkõige halvemas ligipääsetavuses arstiabile kõigi jaoks. Mul on tunne, et ei sinule ega ühelgi sinu tuttaval pole viimasel ajal kohaliku meditsiinisüsteemiga erilist kokkupuudet olnud. Kui sa pead kuude kaupa passima järjekorras, et saada spetsialist juurde või mõnda protseduuri, samas kui meditsiinitöötajate “tuttavad” sinust ette lastakse, siis tundub kohe vägisi, et praegune süsteem ei tööta.”

  Eelmine suvi pidin ise umbes 1,5 kuud ühte protseduuri ootama. Kas oleks tahtnud kiiremini saada? Jah, muidugi. Kas oli minu jaoks nii oluline küsimus, et sooviks kogu tervishoisüsteemi ümber muuta? Ei, ei olnud. kas oleksin nõus terve elu maksma 4 korda rohkem arstiabi eest kui praegu, selleks et saada 1,5 kuu ootamise asemel, arsti juurde ühe nädalaga? Vaevalt.

  “Sa näid kirjutavat, et individuaalne kogumispension pole ennast õigustanud, et pigem vastupidi. Saaksid sa ehk täpsustada, mida sa silmas pead – mis on sinu mõõdikud ja millega toimub võrdlus? ”

  Üheks mõõdikuks võiks olla administreerimiskulud ja haldustasud. Vaatasin Taani nn 2 samba kulusid http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/ATP/atp.com/ ja siis laadisin alla Hansa K3 aastaaruande. Vahed on mitme-mitmekümne kordsed. Ma ei viitsi kõiki Eesti fonde ja pakette ülekontrollid ja kokkuliita, kuid ma julgen isegi öelda et ilmselt pole isegi absoluutkuludes suurt vahet. Ainuke vahe on siis see, et ühelpool kulutatakse see 1,4 triljoni administreerimiseks, teiselpool 10 miljardi administreerimiseks 10-15 miljardi administreerimiseks.

  Ja see on oluline näitaja, sest selle argumendiga (konkurents toob kulud alla) seda süsteemi omal ajal müüdi.

  Muuseas, see pole ainult Eesti probleem. Maailmapank, kes ise seda erapenisonisüsteemi kõvasti promos, on tunudvalt ambivalentsemnaks sellel teemal muutnud.

  “Ühtlasi ei jaga ma sinu seisukohta, et inimesed ei peaks enda tuleviku kindlustamise nimel ennast isegi mitte harima.

  Kui keskmine klient ei taha arusaada ega teha valikuid vaid hoopis absoluutset kindlust, siis seda ta ei saa kunagi. PAYGO süsteem pole enamikus maailma riikides juba ainuüksi demograafilistel põhjustel võimalik.”

  ma ei ütle seda, et inimesed ei pea ennast harima. Aga ma arvan tõesti, et Eesti 3 samba süsteem on keeruline ja pole kuigi läbipaistev. Kui ma ka küsin oma oma finatsistidest sõprade-tuttavate käest, kas nad saavad aru kui palju nad tulevikus hakkavad pensioni saama, kuidas nende pension kujuneb, mis ja mille eest tasusid küsitakse, kuidas nad saavad nad oma raha kasutada – see pole ka nende jaoks väga selge. Ainuke asi, mis on nende jaoks selge – kaeblemine üüratute haldustasude üle.

  “Kindlustuse puhul on alati valik – tahad väiksemagi kriimu eest ennast kindlustada, siis maksad rohkem. Tahad ainult katastroofiliste juhtumite eest ennast kindlustada, siis maksad vähem. Miljonärina poleks sul äkki ennast üldse mõtet kindlustada, sest oled suuteline n.ö. “out of pocket” enda ravi eest tasuma. Kindlustus on ikkagi otstarbekas tagasihoidlikuma sissetulekuga inimestele.”
  Sa ütlesid ennem, erakindlustus tähendab seda, et maksad niipalju kui saad. mina ütlesin, et kindlustuse mõte on ikkagi selles, et plajud maksavad ja vähesed saavad. Loomulikult võib selles olla ka elemente esimesest, kuid esimene reegel on ikka selles – paljud panustavad, vähesed saavad. Kui see poleks nii, siis ei ole inimesel ju ühtegi ratsionaalset põhjust ennast kindlustada. Sellisel juhul ei maksaks keegi midagi ja kui jama majas, siis makstakse järelmaksuga.

  “Kui arvad, et töötab, siis järelikult tervis korras. Küsi nüüd mõne ebamugava või isegi valusa probeemi käes vaevlevalt inimeselt, kas tema arvates kuude pikkused spetsialistide- ja ravijärjekorrad tähendavad, et süsteem töötab.”

  Ma möönan, kui mu enda kokkupuuted on olnud põgusad, siis võivad mu väited olla kallutatud. Kui ära unusta, et kallutatus kehtib ka teistpidi – kui kellelgi on ebameeldiv kokkupuude ja sellest kõvasti akrjub, ka siis võib kergesti langeda lõksu, kus üksikjuhtumite põhjal tehakse kaheldava väärtusega üldistus.

  Ma vaatasin Faktumi traditsioonilist tervishoiu teemalist uuringut. Inimeste hinnang Eesti tervishoiule on positiivne ja see kasvab. Tervishoiu kvaliteedile on hinnang positiivne ja see kasvab. Suurima (enam-vähem ka ainukese probleemina) toodi välja järjekorrad. Tõepoolest, tervelt kolmandik inimestest vastas, et nad ei ole saanud eriarsti juurde soovitud jal. Tõsi, kaks kolmandiku said soovitud ajal. Aga ikkagi kolmandik on suur arv.

  Ometi, ka selle põhjal keeruline probleemi olemust hinnata. Millised on mittesoovitud ajal eriarsti juurde pääsemise tagajärjed? Kas järjekordi saab vähendada ka kuidagi teisiti säilitades praegust meditsiinisüsteemi? Mis oleks erakindlutuse põhise meditsiinisüsteemi loomise hind? Kas erkindlustusele üleminekuga, isegi kui see vähendaks järjekordi, kas on oht, et mõnes teises aspektis hinnagud tervishoiusüsteemile langevad?

  “Skandinaavia on halb näide. Keskmise rootslase sissetulekud on väiksemad ja võimalused ennast paksuks süüa samuti. Samas on rootslaste keskmine kaal samuti tõusnud ja näiteks allergikute hulk kasvanud. Ma pakun, et selleks ajaks kui nende sissetulekud samale tasemele küündivad, mis USA’s täna, on ka tervislikumat eluviisi vähem, kuid kuna teavitus tööd on tänu jänkidele (ja seeläbi tervele maailmale) tehtud aastaid rohkem, siis ei ole olukord nii karvane.”

  Kas sa tahad öelda, et skandinaavlastel pole piisavalt raha, et Burger Kingis söömas käia. Tsekkasin järele, Soomes on keskmine palk enam-vähem samal tasemel USA-ga ja Norra näiteks kõrgemgi. Ja pealegi, kas ülekaalulisus ja tervishädad ei ähvarda suhteliselt enam just madalama sissetulekuga inimesi.

  “Kui sinu tervisekindlustuseks makstav summa on selges korrelatsioonis sinu eluviisidega, siis sul on valik maksta rohkem ja elada nii nagu tahad või maksta vähem ja elada tervislikumalt. Erinevused summades võivad olla keskmise inimese jaoks üpriski motiveerivad. Tervislikemaks eluviisidega ajendite loomine on aga üks osa erakindlustustest mitte see kõige määravam küsimus.”
  Ma saan sellest loogikast aru ja mingi iva selles on, aga pean seda siiski väga kaudseks arguemndiks. Kui sinu maja on tulekahju vastu kindlustatud või su maja pole tulekahju vastu kindlustatud, kas see muudab oluliselt su riskikäitumist? Inimesel on tervislikult elamiseks niivõrd palju muid motiiive, et ma hästi ei usu selle argumendi tulemuslikkusesse. USA näide seda kaudselt ka tõestab.

 17. […] isoleeriva ametiasutuseta. Ametiasutuseta, mis hakkab üha rohkem ja rohkem ette kirjutama kes, millist, millal ja mis tingimustel ravi üldse saab. Hiljuti panin Ross Levatter aga kirja enda nägemuse vabaturumajanduse tingimustes kujunevast […]

 18. […] Suhtelise efektiivsuse uuringute vältimatust saabumisest tervishoidu – suhtelise efektiivsuse uuringutest tuli päris põhjalikult juttu, kuid argumente on veel teisigi ja nendest kirjutasin mõni aeg tagasi. […]

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga