VABALOG

Posts Tagged ‘tervishoid’

Sotsialiseeritud meditsiinisüsteemi loogiline areng

Neid, kes arvavad, et sotsialiseeritud meditsiinisüsteem võimaldab neile soovitud ravi isegi vanemas eas, ootab ees ebameeldiv üllatus. Rootsi meditsiinisüsteemi tõstetakse esile kui ühte eeskujulikumat, kuid sotsialiseeritusega kaasnevatest piirangutest ravi osutamisel pole ka seal pääsu. Vahendab The Local: An 83-year-old woman from Östergötland in southern Sweden was forced to pay for back surgery out of her […]

Kuidas kajastada ravijärjekordade ajakulu rahaliselt?

Majandusteadlaste jaoks on elementaarne, et kui mingit teenust pakutakse, kuid teenuse täiemahuliseks osutamiseks vajalik finantseering puudub, siis tekivad järjekorrad. Teiste sõnadega puuduv raha on asendatakse ajaga. Nii on tipptunnil poes kassades tekkivad järjekorrad tingitud lühiajalisest nõudluse kasvust teenuse järgi, mida pole poe juhtkonnal täiendavate kassiiride palkamise näol otstarbekas täies mahus pakkuda. Eriti kui enamus ajast […]

Suhtelise efektiivsuse uuringute vältimatust saabumisest tervishoidu

Eelmise postituse ühest kommentaarist koorus välja küsimus, millest lähemate aasta jooksul pole pääsu: kes, millises ulatuses ja kelle tervishoidu peaks rahastama? Valdav enamus inimesi on harjunud sotsialiseeritud tervishoiusüsteemiga, mida finantseeritakse läbi maksude. Kahjuks muutub aga taoline süsteem seda piiravamaks, mida keerulisemaks ja kulukamaks kujunevad ravimeetodid. Protseduurid ja ravimid on aastakümnetega arenenud ja täna on ravitavad […]

Kas digiloole kulutatud miljonid on lihtsalt maha visatud?

Eile sattusin lugema ühte New York Times’i artiklit. Artikkel on küll eelmise aasta augustist, kuid minu jaoks uus ning üpris huvitav, sest kajastas haiguslugude digitaliseerimise keerukust ja probleemide rägastiku selle ümber. Ühtlasi annab artikli autor lootust, et lisaks mitmetele väiksematele tegijatele on haiguslugude haldamisest ja sellega kaasnevast potentsiaalsest tuluallikast huvitatud nii Microsoft kui Google: It […]