VABALOG

Search Results for "Taani maksud "

Eiki Nestor võrdleb Eestit enda fantaasia Taaniga

Tänases Päevalehes ilmub/ilmus Eiki Nestori arvamuslugu Welcome to Denmark! Mõned “problemaatilised” lõigud: Esiteks, Taanis on soliidsed tööandjate ühingud ja tugevad ametiühingud. Tänu sellele reguleerivad taanlase tööelu pigem kollektiivlepingud kui seadused. See on tõesti mõistlik paindlikkus. Seejuures on ka koondamishüvised Taani kollektiivlepingutes töötajatele soodsamad kui Eestis seadustega sätestatu. Leppemehhanism võimaldab kiiresti reageerida igale muutusele majanduses sel […]

Kuidas majandusteooria dotsent Trasberg ennast ühe arvamuslooga diskrediteeris

Paar nädalat tagasi lugesin Postimehest Viktor Trasbergi arvamuslugu "Mis maksab toit?" ja ei suutnud ära imestada, et Tartu Ülikooli majandusteooria dotsent ilma igasuguse nalja või irooniata avalikult taolisi seisukohti võtab – sisuliselt väidab, et konkurentsi piiramine alandab hindasid või kuidagi "ühiskonna ressursse" efektiivsemalt rakendab. Ilmselt oli natuke palju loota, et Trasbergi kolleegid tema "analüüsi" puuduseid […]

Kui eriti ei huvita, kuid ikka tahaks arvata

Lugesin Kardi Kõusaare arvamusavaldust Päevalehes ja lootsin, et on ehk enam-vähem sama mõistlik kui üks varasem kirjutis, kuid asjata. Selgus, et tegu oli hoopis järjekordse arvamusavaldusega, mille autor enda teadmatust ja tegelikult ka ükskõiksust enda teadmatuse suhtes ei häbene Päevalehe lugejaskonnale demonstreerimast. Mind isiklikult häirib, et osad inimesed jultunult ratsionaalse valija (valin endale kõige kasulikuma) […]

Kaarel Tarand tahab tõsta kultuuriürituste ja ajakirjanduse käibemaksu

Kaarel Tarand demonstreerib tänases Päevalehes avalikult, kui vähe ta teab sellest, kust tulevad maksud ja millised oleks maksude tõstmise tagajärjed. Samas tunduvad taolised sõnavõtud üpris sisutud ja silmakirjalikud kui kõrgemaid makse peaksid maksma kõik väljaarvatud kultuuriürituste korraldajad või kirjastajad. Tarandi artiklist (ja loogikast) loen seega mina välja, et praegune 5% käibemaks on ilmselgelt Tarandi arvates […]

Huvitavat siit ja sealt – II

Arnold Kling pani kirja parimad raamatud, mis seotud majandusteaduse või teadlastega 2007. aastal, koos väikese kommentaariga. Kuna loen EconLog’i regulaarselt, siis kõik raamatud on tuttavad ja neli neist isegi loetud. Artikli lõpus toodud pod- ja videocastidest olen kuulanud kõiki väljaarvatud ühte, milleni alles jõuan, ja osadele isegi Vabalogis viidanud. * * * International Hearld Tribune […]

Doing Business 2005 – Eesti 16. kohal

Maailma Pank tegeleb ühe tänuväärse projektiga, mille raames kaardistatakse ettevõtlust mõjutavaid tegureid nagu ettevõtte asutamiseks vajalik aeg, töötajate palkamise ja vallandamise lihtsus, litsentside saamiseks kuluv aega jpm. Informatsiooni on kogutud 155 riigi kohta ning olulisemad näitajad on võrdlemiseks ilusti tabelisse pandud. Eesti on meeldivalt 16. kohal, kuid samas teeb murelikuks, et meist ees pool on […]

Kaplinski järjekordsest sotsiaaldemokraatlikust traktaadist

Juba natuke lootsin, et Kaplinski enam majandusepoliitilistel teemadel sõna ei võta. Asjata. Tänases Postimehes võib lugeda tema järjekordset üllitist Kas eurooplased on pillavad laisklejad? Nagu eelmiselgi korral võtan Kaplinski kirjutatu natuke konkreetsemalt ette. Päris kõike tsiteerima ei hakka, kuid “paremad” palad tooks ikka välja ja kommenteeriks seda sotsiaaldemokraatliku propagandat: Juhuslikult sattusin Arraku artikliga samal päeval […]